Informasi Tauliah
1. AM
Iaitu penerima melalui proses permohonan dan ujian bertulis / lisan sebelum diberi Sijil Tauliah Mengajar Agama Islam Negeri Perlis. Ia merangkumi kategori tauliah umum, asas dan al-Quran.
2. KHAS
Iaitu penerima yang disenaraikan oleh MAIPs atau Jabatan Mufti Negeri Perlis dan mendapat pengesahan daripada Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Negeri Perlis untuk diberi Sijil Tauliah Mengajar Agama Islam Negeri Perlis.