Borang T2JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS
PERMOHONAN KEBENARAN MENGAJAR AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS
(PENCERAMAH)
ARAHAN

i. Gunakan huruf besar & diisi dengan lengkap.
A. MAKLUMAT PEMOHON / PENCERAMAH

cth: profil penceramah; keterangan program; dll

B. MAKLUMAT PROGRAM / AKTIVITI
C. AKUAN PEMOHON