Borang T2JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS
PERMOHONAN KEBENARAN MENGAJAR AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS
(PENGANJUR)
ARAHAN

i. Gunakan huruf besar & diisi dengan lengkap.
A. MAKLUMAT PEMOHON / PENGANJUR
B. MAKLUMAT PROGRAM / AKTIVITI

cth: profil penceramah; keterangan program; dll

C. AKUAN PEMOHON