Borang T2JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS
PERMOHONAN TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS

ARAHAN

i. Isikan maklumat dengan lengkap.

*Saiz gambar tidak melebihi 500KB
*Format yang dibenarkan ialah JPG,JPEG,PNG,GIF sahaja
A. BUTIR - BUTIR PEMOHON
Tauliah Asas
Tauliah Al-Quran
Tauliah Umum
B. BUTIR - BUTIR TAMBAHAN
C. AKUAN PEMOHON